Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Thẻ: Huấn Hoa Hồng

Tổng hợp meme về giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng (Huấn Rose). Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, là một giang hồ mõm, nổi tiếng với câu nói: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đ** b***, ăn c**. Hay câu thành ngữ nổi tiếng: Cần bù bù siêng năng.

Page 1 of 3 1 2 3

Tags